RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KARANGASEM

Jln. Ngurah Rai No.58, Amlapura (80811)
Telp. (0363) 21470, 21011, Fax (0363) 23592,
Email : rsud_karangasem@yahoo.co.id